Egzekucja pomimo braku doręczenia nakazu zapłaty w EPU

Egzekucja pomimo braku doręczenia nakazu zapłaty w EPU

Czy istnieje możliwość wstrzymania egzekucji?

W praktyce spotykam się bardzo często z sytuacjami, w których klient otrzymuje zajęcie rachunku bankowego bez uprzedniego otrzymania orzeczenia. W takiej sytuacji niezbędny jest kontakt z komornikiem, celem ustalenia na jakiej podstawie prowadzona jest egzekucja. Bardzo często okazuje się, że podstawą jest nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (w skrócie EPU). Następnie zaś po zapoznaniu się z aktami sprawy „wychodzi na jaw”, że po dwukrotnej awizacji nakaz zapłaty został uznany z skutecznie doręczony mimo, iż próba jego doręczenia nastąpiła na adres, pod którym pozwany nie zamieszkiwał. Czy w takim przypadku dłużnik może zatrzymać egzekucję?

Czytaj dalej

Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. III

Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. III

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Pozwany na mocy nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (w skrócie: EPU) zobowiązany jest do zapłaty zasądzonej kwoty w przeciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty bądź wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jakie natomiast warunki formalne powinien spełniać sprzeciw od nakazu zapłaty i jakie skutki niesie za sobą jego skuteczne wniesienie? Na te pytania postaram odpowiedzieć się w niniejszym artykule.

Czytaj dalej

Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. II

Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. II

Pozew oraz nakaz zapłaty

Elektroniczne postępowanie upominawcze (w skrócie: EPU) zainicjowane złożeniem pozwu przez powoda kończy wydaniem się nakazu zapłaty. Na jego podstawie Pozwany zobowiązany jest do zapłaty orzeczonej kwoty w terminie dwóch tygodni, bądź wniesienia w tym terminie środka zaskarżenia, a więc sprzeciwu od nakazu zapłaty. Aby lepiej zrozumieć istotę EPU koniecznym jest wskazanie elementów charakterystycznych dla pozwu oraz nakazu zapłaty w EPU.

Czytaj dalej

Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. I

Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. I

Czym jest EPU?

Elektroniczne postępowanie upominawcze (w skrócie: EPU) uzupełnia model postępowania upominawczego. Głównym celem postępowania jest sprawniejsze rozpoznawanie dochodzonych roszczeń oraz odciążenie sądów powszechnych od rozpoznania spraw drobnych (choć w tym trybie mogą być również rozpoznawane roszczenia o wyżej wartości), w których to stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. A zatem czym w istocie jest EPU?

Czytaj dalej