Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. I

Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. I

Czym jest EPU?

Elektroniczne postępowanie upominawcze (w skrócie: EPU) uzupełnia model postępowania upominawczego. Głównym celem postępowania jest sprawniejsze rozpoznawanie dochodzonych roszczeń oraz odciążenie sądów powszechnych od rozpoznania spraw drobnych (choć w tym trybie mogą być również rozpoznawane roszczenia o wyżej wartości), w których to stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. A zatem czym w istocie jest EPU?

Czytaj dalej