Pokonaj firmę windykacyjną!

Czy da się wygrać z firmą windykacyjną która domaga się zapłaty za przedawniony dług? Czy powinniśmy odpisywać na pisma i odbierać przesyłki sądowe? Jak prawidłowo złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty? Nasi prawnicy posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko firmom windykacyjnym.

W najtrudniejszych przypadkach, osoby o swoich długach dowiadują się dopiero kiedy komornik zablokuje ich konto bankowe. Przeciwko takim osobom toczyła się sprawa sądowa o której mogli nie wiedzieć. Jeśli miałeś podobną sytuację i nie wiesz skąd mogło się wziąć zadłużenie skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub telefonicznie pod numer 794 037 857. Nasi prawnicy przedstawią możliwości prawne w każdej sprawie

Czy można domagać się zapłaty za przedawniony dług?

Odpowiedź jest twierdząca. Firmy windykacyjne (działające często jako Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne) często kupują przedawnione długi by potem domagać się za nie zapłaty. Pomimo upływu terminu przedawnienia zobowiązanie nie wygasa. Dlatego nabywcy takich wierzytelności mogą dochodzić zapłaty nawet po upływie terminu przedawnienia.

Do połowy 2018 r. polskie sądy nie miały obowiązku badania upływu terminu przedawnienia w sprawie o zapłatę. To dłużnik musiał wykazać się inicjatywą i podnieść zarzut przedawnienia roszczenia. Przedawnienie daje dłużnikom możliwość uchylenia się od zapłacenia takiego długu. Sąd w razie ustalenia, że termin przedawnienia upłynął, oddalał powództwo. Oznacza to wygraną dłużnika i brakiem obowiązku zapłaty. W przypadku pożyczki udzielonej przez bank termin przedawnienia wynosi 3 lata.

Przykład: Jan Debrandował pismo z firmy windykacyjnej z wezwaniem do zapłaty na kwotę 15 000 zł. Po wnikliwej analizie okazuje się, iż windykator domaga się zapłaty za pożyczkę którą powinie spłacić w grudniu roku 2005. Wierzytelność, z uwagi na znaczny upływ czasu, najprawdopodobniej jest już zatem przedawniona. W zależności od sytuacji dłużnika, może on podejmować różne czynności. Udzielimy pomocy jeśli wyślesz do nas wiadomość w której opiszesz swoją sytuację.

Jak wygrać z firmą windykacyjną

Doświadczenie i wiedza naszych prawników pozwala nam na dokładne ustalenie możliwości wsparcia dla dłużnika. Każda sprawa wymaga indywidualnej konsultacji. Z uwagi na różnice w przepisach prawnych, poszukiwanie skutecznych rozwiązań wymaga często profesjonalnej pomocy. Nasza pomoc polega na określeniu możliwych rozwiązań dla dłużnika oraz wyjaśnieniu wątpliwości. Pomagamy zarówno w sprawach sądowych jak i poza nimi. Pomagamy osobom, które zostały pozwane przez firmy windykacyjne za stare, przedawnione długi. Jeśli nie miałeś wiedzy o toczącym się postępowaniu i nie wiesz skąd może pochodzić dług – skontaktuj się z nami.

Nakaz zapłaty i sprzeciw

Komornik sądowy działa w oparciu o tytuł wykonawczy. W sprawach o zapłatę długów jest to najczęściej nakaz zapłaty lub wyrok, a czasami także bankowy tytuł egzekucyjny. Nakaz zapłaty jest orzeczeniem, które jest wydawane bez udziału dłużnika. Dowiaduje się on dopiero w chwili odebrania przesyłki listownej zawierającej ten dokument oraz pozew. Sprawa jest prowadzona nieco „z góry”. Sąd najpierw wydaje nakaz, zaś dłużnik może w odpowiednim terminie podjąć obronę. Jeśli jej nie podejmie, nakaz uprawomocni się a dłużnik nie będzie mógł się dalej bronić. Z kolei windykator ma krótką drogę do wszczęcia egzekucji i zablokowania naszych środków. Wielokrotnie dłużnik nie wiedział o toczącej się sprawie ponieważ zmienił swój adres zamieszkania. O wszystkim dowiedział się kiedy nie mógł wypłacić pieniędzy ze swojego konta.

Ważne aby w takiej sytuacji nie lekceważyć sprawi i zasięgnąć profesjonalnej pomocy. Zawsze należy dokładnie zapoznać się z dokumentami z sądu. Firma windykacyjna powinna udowodnić roszczenie. Jeśli są wątpliwości co do zasadności żądania, wówczas należy zgłosić je w sprzeciwie lub odpowiedzi na pozew. Jeśli dłużnik nie wiedział bez swojej winy o toczącej się sprawie, wówczas może domagać się dopuszczenia go ponownie do udziału w sprawie. Wówczas zyskuje on możliwość składania wniosków oraz podnoszenia zarzutów.

Co dalej?

Jeśli w terminie wniesiemy sprzeciw to nakaz zapłaty traci moc. Oznacza to w praktyce, że przestaje istnieć. Nasza sprawa z kolei trafia na rozprawę. Tam sąd rozpoznaje zarzut przedawnienia i na tej podstawie oddala powództwo. Innymi słowy – wygrywamy sprawę i nie musimy płacić firmie windykacyjnej ani grosza.