Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. II

Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. II

Pozew oraz nakaz zapłaty

Elektroniczne postępowanie upominawcze (w skrócie: EPU) zainicjowane złożeniem pozwu przez powoda kończy wydaniem się nakazu zapłaty. Na jego podstawie Pozwany zobowiązany jest do zapłaty orzeczonej kwoty w terminie dwóch tygodni, bądź wniesienia w tym terminie środka zaskarżenia, a więc sprzeciwu od nakazu zapłaty. Aby lepiej zrozumieć istotę EPU koniecznym jest wskazanie elementów charakterystycznych dla pozwu oraz nakazu zapłaty w EPU.

Czytaj dalej

Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. I

Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. I

Czym jest EPU?

Elektroniczne postępowanie upominawcze (w skrócie: EPU) uzupełnia model postępowania upominawczego. Głównym celem postępowania jest sprawniejsze rozpoznawanie dochodzonych roszczeń oraz odciążenie sądów powszechnych od rozpoznania spraw drobnych (choć w tym trybie mogą być również rozpoznawane roszczenia o wyżej wartości), w których to stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. A zatem czym w istocie jest EPU?

Czytaj dalej