Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. III

Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. III

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Pozwany na mocy nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (w skrócie: EPU) zobowiązany jest do zapłaty zasądzonej kwoty w przeciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty bądź wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jakie natomiast warunki formalne powinien spełniać sprzeciw od nakazu zapłaty i jakie skutki niesie za sobą jego skuteczne wniesienie? Na te pytania postaram odpowiedzieć się w niniejszym artykule.

Czytaj dalej