Egzekucja pomimo braku doręczenia nakazu zapłaty w EPU

Egzekucja pomimo braku doręczenia nakazu zapłaty w EPU

Czy istnieje możliwość wstrzymania egzekucji?

W praktyce spotykam się bardzo często z sytuacjami, w których klient otrzymuje zajęcie rachunku bankowego bez uprzedniego otrzymania orzeczenia. W takiej sytuacji niezbędny jest kontakt z komornikiem, celem ustalenia na jakiej podstawie prowadzona jest egzekucja. Bardzo często okazuje się, że podstawą jest nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (w skrócie EPU). Następnie zaś po zapoznaniu się z aktami sprawy „wychodzi na jaw”, że po dwukrotnej awizacji nakaz zapłaty został uznany z skutecznie doręczony mimo, iż próba jego doręczenia nastąpiła na adres, pod którym pozwany nie zamieszkiwał. Czy w takim przypadku dłużnik może zatrzymać egzekucję?

Czytaj dalej