Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. II

Elektroniczne postępowanie upominawcze cz. II

Pozew oraz nakaz zapłaty

Elektroniczne postępowanie upominawcze (w skrócie: EPU) zainicjowane złożeniem pozwu przez powoda kończy wydaniem się nakazu zapłaty. Na jego podstawie Pozwany zobowiązany jest do zapłaty orzeczonej kwoty w terminie dwóch tygodni, bądź wniesienia w tym terminie środka zaskarżenia, a więc sprzeciwu od nakazu zapłaty. Aby lepiej zrozumieć istotę EPU koniecznym jest wskazanie elementów charakterystycznych dla pozwu oraz nakazu zapłaty w EPU.

Czytaj dalej