Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Jedną z metod zabezpieczenia kredytu lub pożyczki jest ustanowienie hipoteki, która może obciążać nas przez długie lata. Zatem spłata kredytu hipotecznego nie świadczy jedynie o uwolnieniu się od ciążącego na nas zobowiązania, lecz również o uwolnieniu nieruchomości z hipoteki, bowiem ulegnie wygaśnięciu. Niemniej jednak nie będzie to oznaczało, iż informacja o hipotece zniknie z księgi wieczystej naszej nieruchomości. Niezwykle istotne jest, aby dopełnić wszelkich formalności, mających spowodować wykreślenie hipoteki z księgi wieczyste, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje.

Czytaj dalej

Wierzyciel dochodzi zbyt wysokiej kwoty w postępowaniu egzekucyjnym?

Wierzyciel dochodzi zbyt wysokiej kwoty w postępowaniu egzekucyjnym?

Czy istnieje sposób na ograniczenie egzekucji?

W codziennej praktyce zdarzają się przypadki, w których ku zaskoczeniu dłużnika, wierzyciel dochodzi zbyt wygórowanej kwoty w postępowaniu egzekucyjnym. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być np. dobrowolne spłaty zadłużenia bezpośrednio na konto wierzyciela, o których zaś nie powziął wiedzy komornik. W takich sytuacjach kwota, która rzeczywiście jest egzekwowana na gruncie podstępowania egzekucyjnego, może znacznie różnić od tego, jaka jest w rzeczywistości wysokość zadłużenia. Czy w takim przypadku dłużnik posiada jakieś środki prawne?

Czytaj dalej