Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Jedną z metod zabezpieczenia kredytu lub pożyczki jest ustanowienie hipoteki, która może obciążać nas przez długie lata. Zatem spłata kredytu hipotecznego nie świadczy jedynie o uwolnieniu się od ciążącego na nas zobowiązania, lecz również o uwolnieniu nieruchomości z hipoteki, bowiem ulegnie wygaśnięciu. Niemniej jednak nie będzie to oznaczało, iż informacja o hipotece zniknie z księgi wieczystej naszej nieruchomości. Niezwykle istotne jest, aby dopełnić wszelkich formalności, mających spowodować wykreślenie hipoteki z księgi wieczyste, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje.

Czytaj dalej