Czy istnieje sposób na ograniczenie egzekucji?

W codziennej praktyce zdarzają się przypadki, w których ku zaskoczeniu dłużnika, wierzyciel dochodzi zbyt wygórowanej kwoty w postępowaniu egzekucyjnym. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być np. dobrowolne spłaty zadłużenia bezpośrednio na konto wierzyciela, o których zaś nie powziął wiedzy komornik. W takich sytuacjach kwota, która rzeczywiście jest egzekwowana na gruncie podstępowania egzekucyjnego, może znacznie różnić od tego, jaka jest w rzeczywistości wysokość zadłużenia. Czy w takim przypadku dłużnik posiada jakieś środki prawne?

W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że postępowanie egzekucyjne ma na celu wyegzekwowanie należności od dłużnika pod presją przymusu państwowego. Nie oznacza to jednak, że jest pozbawiony możliwości dobrowolnego zaspokajania wierzyciela, z pominięciem czynności komornika. Z tego względu mogą wystąpić znaczne dysproporcje pomiędzy faktycznym zadłużeniem, a tym co jest egzekwowane przez komornika.

Przede wszystkim w takiej sytuacji dłużnik powinien skorzystać z najprostszej metody, jaką jest skierowanie do wierzyciela wniosku o to aby ograniczył egzekucję o kwotę, która w rzeczywistości została spłacona. W istocie dłużnik wnosi o to, aby wierzyciel złożył wniosek do komornika sądowego o ograniczenie kwoty, która stanowi przedmiot egzekucji. Jest to najprostszy i najtańszy sposób. Dłużnik powinien w takim wniosku, na dowód swojej prośby, przedłożyć wszelkie dowody spłaty świadczenia, które są w jego posiadaniu. Niemniej jednak może okazać się, że trafimy na nieuczciwego wierzyciela, który to nie będzie chciał polubownie rozwiązać sprawy i odmówi złożenia wniosku o ograniczenie egzekucji. W zasadzie bowiem, dłużnik kierując taki wniosek do wierzyciela nie może zmusić go w jakikolwiek sposób do jego złożenia.

W sytuacji, której to wierzyciel odmawia uwzględnienia naszej prośby możemy skierować do sądu powództwo przeciwegzekucyjne. Takie powództwo może zostać złożone w każdym czasie, gdy trwa postępowanie egzekucyjne. Dłużnik powinien podnieść w takim pozwie wszelkie zarzuty i powołać dowody, w szczególność potwierdzenia spełnienia świadczenia. W ten sposób dłużnik uzyska sądową ochronę, co umożliwi ograniczenie egzekucji o kwotę zaspokojonego roszczenia.

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.