Przedawnienie a postępowanie egzekucyjne

Przedawnienie a postępowanie egzekucyjne

Czy komornik może wszcząć egzekucję przedawnionego roszczenia?

Aby można było wszcząć postępowanie egzekucyjne konieczne jest uzyskanie tytułu wykonawczego. Co do zasady będzie to wyrok bądź nakaz zapłaty zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Czy jednak wydanie tytułu wykonawczego powoduje, iż roszczenie nie będzie mogło ulec przedawnieniu? Otóż nie, bowiem Kodeks cywilny wskazuje wprost, że roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym (w tym odsetki do dnia uprawomocnienia się orzeczenia) przedawniają się w terminie 6 letnim (uprzednio 10 letnim). Z tego względu powstaje pytanie czy komornik może wszcząć postępowanie w sytuacji gdy wierzyciel wnosi o wszczęcie egzekucji dotyczącej należności stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem, która uległa przedawnieniu?

Czytaj dalej

Wierzyciel dochodzi zbyt wysokiej kwoty w postępowaniu egzekucyjnym?

Wierzyciel dochodzi zbyt wysokiej kwoty w postępowaniu egzekucyjnym?

Czy istnieje sposób na ograniczenie egzekucji?

W codziennej praktyce zdarzają się przypadki, w których ku zaskoczeniu dłużnika, wierzyciel dochodzi zbyt wygórowanej kwoty w postępowaniu egzekucyjnym. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być np. dobrowolne spłaty zadłużenia bezpośrednio na konto wierzyciela, o których zaś nie powziął wiedzy komornik. W takich sytuacjach kwota, która rzeczywiście jest egzekwowana na gruncie podstępowania egzekucyjnego, może znacznie różnić od tego, jaka jest w rzeczywistości wysokość zadłużenia. Czy w takim przypadku dłużnik posiada jakieś środki prawne?

Czytaj dalej

Kwota wolna od egzekucji

Kwota wolna od egzekucji

Jaką cześć wynagrodzenia może zająć komornik?

W przypadku popadnięcia w zadłużenie, dłużnik musi liczyć się z tym, iż w ostateczności wierzyciel wystąpi nad drogę postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego. W takiej sytuacji komornik będzie miał prawo wyegzekwowania zobowiązania z naszych składników majątkowych, a zatem będzie mógł je zająć. Przede wszystkim jednak komornik rozpocznie egzekucje od zajęcia naszego źródła dochodu. Niemniej jednak regulacje polskiego prawa dokonują ograniczeń kwoty, która może zostać zajęta przez komornika z naszego źródła dochodu.

Czytaj dalej

Jak przedłużyć zyskać czas na spłatę zadłużenia w egzekucji z nieruchomości?

Jak przedłużyć zyskać czas na spłatę zadłużenia w egzekucji z nieruchomości?

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

Przedstawmy następujący stan faktyczny. Przeciwko dłużnikowi wszczęto egzekucje z nieruchomości, którą zamieszkuje. W następstwie tego postanowił za wszelką cenę spłacić należność wobec wierzyciela, tak aby nie „stracić” swojego miejsca zamieszkania i skontaktował się z wierzycielem. Ten jednak zaproponował warunki, w których to dłużnik może spłacić należność na raty, lecz pierwsza z nich będzie wynosiła połowę całej zaległości (jako tzw. opłata uwierzytelniającą), w następstwie czego złoży wniosek o umorzenie postępowania. Komornik jednak wyznaczył już termin opisu i oszacowania nieruchomości, a dłużnik potrzebuje czasu na zgromadzenie środków, aby mógł wpłacić pierwszą ratę na poczet ugody z wierzycielem. Co w takiej sytuacji może zrobić dłużnik, aby zyskać czas na zebranie dużej sumy pieniędzy? Otóż może złożyć skargę na opis i oszacowanie.

Czytaj dalej

Ponowna egzekucja po kilku latach?

Ponowna egzekucja po kilku latach?

Co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Popijając poranną kawę przeglądasz pocztę i  z przerażeniem odkrywasz, iż jedna z firm windykacyjnych wystosowała do Ciebie wezwanie do zapłaty. Szybko próbujesz przypomnieć sobie o jaki dług chodzi i z konsternacją odkrywasz, że windykator żąda należności za dług, w związku z którym miała już miejsce przed laty bezskuteczna egzekucja komornicza tj. taka, z której wierzyciel wciąż nie został zaspokojony. Odetchnąłeś z ulgą, a teraz ów koszmar powraca – czy to możliwe?

Czytaj dalej

Uznanie długu. Jak nie uznać długu.

Uznanie długu. Jak nie uznać długu.

Uważaj co podpisujesz!

Kolejny artykuł w ramach kampanii przeciwko nieuczciwym firmom windykacyjnym. Wobec licznych zapytań przedstawiam Państwu bliżej zagadnienie uznania długu. Uznanie długu w prostych, żołnierskich słowach, to nic innego jak jego akceptacja, potwierdzenie, zgoda na dług. To z pozoru niewinne skojarzenie ma jednak bardzo dalekie skutki prawne. Uniemożliwia nam bowiem jakąkolwiek walkę z firmą windykacyjną.

Czytaj dalej