Jak przedłużyć zyskać czas na spłatę zadłużenia w egzekucji z nieruchomości?

Jak przedłużyć zyskać czas na spłatę zadłużenia w egzekucji z nieruchomości?

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

Przedstawmy następujący stan faktyczny. Przeciwko dłużnikowi wszczęto egzekucje z nieruchomości, którą zamieszkuje. W następstwie tego postanowił za wszelką cenę spłacić należność wobec wierzyciela, tak aby nie „stracić” swojego miejsca zamieszkania i skontaktował się z wierzycielem. Ten jednak zaproponował warunki, w których to dłużnik może spłacić należność na raty, lecz pierwsza z nich będzie wynosiła połowę całej zaległości (jako tzw. opłata uwierzytelniającą), w następstwie czego złoży wniosek o umorzenie postępowania. Komornik jednak wyznaczył już termin opisu i oszacowania nieruchomości, a dłużnik potrzebuje czasu na zgromadzenie środków, aby mógł wpłacić pierwszą ratę na poczet ugody z wierzycielem. Co w takiej sytuacji może zrobić dłużnik, aby zyskać czas na zebranie dużej sumy pieniędzy? Otóż może złożyć skargę na opis i oszacowanie.

Czytaj dalej