Przedawnienie odsetek

Przedawnienie odsetek

Podstawowe informacje

Jeżeli dłużnik spóźnia się z spełnieniem świadczenia, wierzyciel może żądać od niego zapłaty odsetek za opóźnienie. Świadczenie nie płacone przez dłużnika przez kilka a nawet kilkanaście lat może spowodować, że kwota odsetek przewyższy wysokość kapitału początkowego. Jednakże odsetki, tak jak inne roszczenia ulegają przedawnieniu, przez co dłużnikowi będzie przysługiwał w czasie procesu zarzut, który doprowadzić może do oddalenie powództwa wierzyciela. Z tego względu powstaje pytanie w jakim terminie i na jakich zasadach przedawniają się odsetki?

Czytaj dalej