WIBOR cz. III

WIBOR cz. III

Jakie roszczenia może sformułować kredytobiorca?

Po przeanalizowaniu naszej umowy kredytowej pod względem jej abuzywnych postanowień w zakresie wskaźnika WIBOR, musimy zdecydować się jakie roszczenie sformułować w ewentualnym pozwie. Mimo że temat ten wydaje się prozaiczny, to jednak konsument powinien poważnie zastanowić się nad tym „czego” chce zażądać od banku w procesie sądowym. Kredytobiorca powinien podjąć przemyślaną decyzję w tym zakresie, bowiem każde z nich może wywołać odmienne skutki w sytuacji prawnej konsumenta.

Czytaj dalej