WIBOR cz. II

WIBOR cz. II

Niedozwolone klauzule informacyjne w umowach kredytowych

Jak wskazaliśmy w poprzednim artykule, oparcie roszczenia w ewentualnym postępowaniu sądowym przeciwko bankowi wyłącznie na „nieuczciwości” wskaźnika WIBOR będzie niewystarczające dla wygrania sprawy. W związku z tym konsument powinien przede wszystkim powołać się na niedozwolone klauzule informacyjne znajdujące się w umowie w szczególności w zakresie podstawowych definicji WIBOR – u oraz ryzyka z nim związanego. Niniejszy artykuł przedstawi przykładowe rodzaje niedozwolonych klauzul informacyjnych, które konsumenci mogą znaleźć w swoich umowach kredytowych.

Czytaj dalej

Czy mój dług może zostać sprzedany ?

Czy mój dług może zostać sprzedany ?

Umowa cesji wierzytelności

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, banki lub firmy pożyczkowe mogą sprzedać nasz dług innemu podmiotowi, którym w zdecydowanej większości przypadków będzie firma windykacyjna albo fundusz sekurytyzacyjny. Taką transakcję umożliwia regulowana przez przepisy Kodeksu Cywilnego umowa cesji wierzytelności  Czy Dłużnik powinien obawiać się sprzedaży swojego długu ?

Czytaj dalej