Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej

Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej

Co może stanowić podstawę zarzutu oraz jaki skutek wywołuje jego wniesienie?

Zarzut jest podstawowym środkiem prawnym przysługującym zobowiązanemu w związku z prowadzoną egzekucją w administracyjną. W szczególności przedmiotem zarzutu będą sytuacje niezgodnego wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej. Środek ten stanowi pewną gwarancję weryfikowania czynności organów egzekucyjny, która ma służyć ochronie zobowiązanego. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji szczegółowo reguluje zarówno podstawę wniesienia zarzutu, skutek jaki wywołuje jego wniesienie, o czym szczegółowo poniżej.

Czytaj dalej