WIBOR cz. II

WIBOR cz. II

Niedozwolone klauzule informacyjne w umowach kredytowych

Jak wskazaliśmy w poprzednim artykule, oparcie roszczenia w ewentualnym postępowaniu sądowym przeciwko bankowi wyłącznie na „nieuczciwości” wskaźnika WIBOR będzie niewystarczające dla wygrania sprawy. W związku z tym konsument powinien przede wszystkim powołać się na niedozwolone klauzule informacyjne znajdujące się w umowie w szczególności w zakresie podstawowych definicji WIBOR – u oraz ryzyka z nim związanego. Niniejszy artykuł przedstawi przykładowe rodzaje niedozwolonych klauzul informacyjnych, które konsumenci mogą znaleźć w swoich umowach kredytowych.

Czytaj dalej

WIBOR cz. I

WIBOR cz. I

Czym jest WIBOR?

W ostatnim czasie dość popularnym tematem rozważań wśród ekonomistów oraz prawników stał się wskaźnik WIBOR. Wzrost inflacji w Polsce odcisnął silne piętno na osobach, które zawarły umowy kredytów złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem. Wysokość takiego oprocentowania bowiem ustalana jest w oparciu o stałą marżę oraz zmienny wskaźnik WIBOR. Wraz z jego wzrostem, znacznemu podwyższeniu uległy również raty kredytu. W związku z tym powstaje pytanie czym w zasadzie jest WIBOR i czy jest on uczciwym wskaźnikiem, na którym opiera się oprocentowanie większości kredytów hipotecznych w Polsce? Niniejszy artykuł (będący pierwszym z trzech o tematyce WIBOR – u) spróbuje odpowiedzieć na te pytania.

Czytaj dalej