Co robić gdy komornik zapuka do drzwi?

Popijając poranną kawę przeglądasz pocztę i  z przerażeniem odkrywasz, iż jedna z firm windykacyjnych wystosowała do Ciebie wezwanie do zapłaty. Szybko próbujesz przypomnieć sobie o jaki dług chodzi i z konsternacją odkrywasz, że windykator żąda należności za dług, w związku z którym miała już miejsce przed laty bezskuteczna egzekucja komornicza tj. taka, z której wierzyciel wciąż nie został zaspokojony. Odetchnąłeś z ulgą, a teraz ów koszmar powraca – czy to możliwe?

Już na wstępie należy zaznaczyć, iż to, że egzekucja komornicza okazała się być bezskuteczna nie oznacza jednocześnie, że długu nie ma lub przestał istnieć, a my możemy czuć się do końca życia bezpieczni. Dług bowiem nadal istnieje, a wierzyciel będzie mógł go dochodzić, w dowolnie obranym przez siebie momencie. Aż do pełnego zaspokojenia.

Wiele banków, operatorów sieci komórkowych i innych firm, po pierwszej bezskutecznej egzekucji decyduje się na tzw. „sprzedaż swoich wierzytelności”. Robią to po to aby odzyskać chociażby część  swoich należności. Szanse bowiem na to, że komornik odnajdzie majątek dłużnika, o ile w ogóle istnieją – są bardzo małe. Z kolei czas oczekiwania konieczny do dokonania owego znaleziska już w ogóle pomijam. Sprzedaż następuje przede wszystkim na rzecz firm windykacyjnych.

Na powyżej więc postawione pytanie należy więc udzielić odpowiedzi twierdzącej – tak, przejęcie i próba wyegzekwowania od nas długu przez firmy windykacyjne są możliwe i zgodne z obowiązującym prawem. Warto pamiętać, że dotyczy to także długów przedawnionych.

Co więcej, powyższe tj. sprzedaż wierzytelności, nie wymaga zgody dłużnika. Konicznym nie jest także poinformowanie przez wierzyciela dłużnika o sprzedaży jego długu firmie windykacyjnej. Dlatego to zazwyczaj o zmianie naszego wierzyciela dowiadujemy się dopiero  z momentem otrzymania wezwania do zapłaty pochodzącego
od podmiotu, który stał się naszym „nowym” wierzycielem.

Nie oznacza to jednak, że żądanie windykatora jest zawsze uzasadnione, a tym samym,
że jesteśmy zobowiązani do uregulowania żądanych od nas należności.

Informacje dotyczące tego jakie  działania należy podjąć, a których zachowań należy bezwzględnie unikać, gdy już otrzymaliśmy przedsądowe wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej znajdziesz w artykule o tytule: „Przedsądowe wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej. Co robić?” – do którego w tym miejscu Cię odsyłam (http://antywindykacjakrakow.pl/dla-dluznikow/co-zrobic-kiedy-firma-windykacyjna-domaga-sie-zaplaty-za-stary-dlug/)

Autorem publikacji jest mecenas Robert Kucharski, który zajmuję się profesjonalną pomocą prawną w tego typu sprawach.